Půjčovní řád
Půjčovní řád – pronájem výčepního zařízení

 

 

 • Nájemce musí být osoba starší 18 let.
 • Rezervovat pivní chlazení lze telefonicky, emailem nebo online na stránkách vycep-piva.cz.
 • Pro platnou rezervaci je nutné podepsat nájemní smlouvu a složit vratnou kauci.
 • Po předchozí dohodě si nájemce ve stanovený čas vyzvedne zapůjčené předměty na adrese Svatoslavova 20, 14000, Praha – Nusle.
 • Nájemce předloží pro kontrolu občanský prokaz a jeden další průkaz totožnosti (řidičský průkaz, pas …)
 • Půjčující není povinen po použití provést údržbu pivního chlazení ve formě propláchnutí a vyčištění, tuto službu zajišťuje poskytovatel a je součástí ceny zapůjčení.
 • Při pronájmu výčepního zařízení a sepsání předávacího protokolu, zákazník zaplatí půjčovné ve stanovené výši a složí zálohu ve výši 1000 – 5000,- Kč dle zapůjčeného předmětu.
 • Pronajímatel předá nájemci zařízení v bezvadném stavu po sanitaci.
 • Pronajímatel zaškolí nájemce pro bezpečné a účelné používání výčepního zařízení v souladu s návodem výrobce daného typu výčepního zařízení.
 • Nájemce je povinen zařízení používat pouze pro účely, ke kterým je zařízení vyrobeno a to v souladu s návodem výrobce.
 • Při vrácení výčepního zařízení je nájemci záloha vrácena v plné výši.
 • Pokud nebude chlazení vráceno ve sjednaném termínu, bude nájemci účtována cena z prodlení 200,-/den. Nájemce je povinnen oznámit spoždění vrácení předmětu nejpozději v den, kdy měl být předmět vrácen.
 • Poškodí-li půjčující zapůjčený předmět, nebo nevrátí-li půjčené příslušenství, zavazuje se, že poskytovateli uhradí plnou výši nákladů na opravu v autorizovaném servisu. Tyto náklady budou odečteny od složené zálohy, která bude vrácena až po opravě. Půjčující se zavazuje v případě neopravitelné závady nebo ztráty doplatit vzniklou škodu dle platného ceníku firmy Lindr. Půjčující dostane kopii servisního protokolu od autorizovaného servisu.
 • V případě, že výčepní zařízení nebude vráceno v dohodnutém termínu a nájemce neinformuje pronajímatele o spoždění, vypůjčený předmět se považuje za odcizený. Proti nájemci bude ihned podáno trestní oznámení, pro podezření z podvodu a neoprávněného užívání cizí věci.

V Praze 25.5.2018

Je Vám 18 nebo více? Na tomto webu se prodávají alkoholické nápoje. Prosím potvrdte svůj věk nebo klikněte na "Odejít" a opusťte tento web.
0